Σκοπός του ιστότοπου αυτού είναι η ενημέρωση σχετικά με τα θαύματα που μπορεί να κάνει η χρήση του δηλητηρίου της μέλισσας, σε όλα τα αυτοάνοσα νοσήματα και όχι μόνο. Αυτοάνοσα νοσήματα στα οποία η κλασσική ιατρική σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Συλλογή καθαρού δηλητηρίου της μέλισσας, και παραγωγή αλοιφής με δηλητήριο της μέλισσας.
Η συλλογή γίνεται από μέλισσες σε μελισσοκομείο το οποίο είναι ενταγμένο στην Βιολογική Μελισσοκομία από το 2004.

Αφορά ασθένειες όπως :

• Χρονική νευρίτιδα,
• εκφυλιστική αρθροπάθεια,
• λειτουργικές διαταραχές των μυών,
• ligaments and tendinous insertions,
• οσφυαλγία(lumbago),
• ζέσταμα των μυών πριν και κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων,
• μυαλγία
• νευραλγία
• περιφερειακές κυκλοφοριακές διαταραχές
• ισχιαλγία
• ημιχρόνια και χρόνια πολυαρθρίτιδα
• έρπις
• τραύματα από δραστηριότητες των σπορ.

Η χρήση του δηλητηρίου μέλισσας, προϋποθέτει την διενέργεια αλλεργικού τεστ και την συνεργασία με κάποιον ιατρό, κατά προτίμηση ειδικό μελισσοθεραπείας.

Πληροφορίες:
e-mail:beevenomhellas@yahoo.gr,
κινητό what's up:
-συσκευασία: σωληνάριο 30 γραμμάρια με κόστος 28 ευρώ, αποστολή σε όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή(για αποστολή 4 σωληναρίων η μεταφορά δωρεάν)
- ενέσιμο διάλυμα δηλητηρίου για εξειδικευμένη χρήση π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας MS

Ζητούνται ΙΑΤΡΟΙ, από όλη την Ελλάδα, με ευρύ πνεύμα σκέψης σε ότι αφορά την θεραπεία ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα, για ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης του δηλητηρίου της μέλισσας στην θεραπεία των παραπάνω ασθενειών.
Είναι κρίμα να μην δίνεται η δυνατότητα, στους ασθενείς αυτούς, μια διεξόδου στο αδιέξοδο που βρίσκονται αυτοί και οι οικογένειες τους.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

ΛΑΡΒΕΣ ΑΠΟ ΚΗΦΗΝΕΣ

Dronenlarven

In our culture, it is, compared with Asia or Africa, eat very unusual something like drone larvae or use. This is really surprising, because snails in living condition so not exactly look appetizing are considered a delicacy.
The very content of 23% high quality protein could be reason enough to put it on the bill of fare.
The drones have to offer even more. Also drones are fed with royal jelly at the very beginning. You are surrounded like queens larva of a shell of bioactive substances.So are 3-7 days old drones taken together with the jelly, you get a very high-quality food.

Production of drone brood

An extract from Drohnenlaven one gains by sucking drone frames or squeezing.The very soft larvae are killed. This may sound cruel, but in today's conventional beekeepers practice drone frames cut its contents and disposed of more or less a waste. The drone larvae and pupae are then, at best, still forage for birds.


An extract from Drohnenlaven one gains by sucking drone frames or squeezing.The very soft larvae are killed. This may sound cruel, but in today's conventional beekeepers practice drone frames cut its contents and disposed of more or less a waste. The drone larvae and pupae are then, at best, still forage for birds.

The extract from young drone larvae must be either rapidly frozen or preserved in honey. There are several formulations for further processing, while the larvae are usually still pollen extract and honey or bee bread and fresh ground nuts admixed.
These products are used by some beekeepers, the term "Apilarnil" offered as a power food for athletes and as a power-strengthening agent.

His name, "Apilarnil" has. This product from the inventor to the Romanian Nicolae beekeepers Iliesiu One day about 30 years ago, told his neighbor of his - in contrast to earlier years - remarkably quickly developed breeding ducks. The beekeeper Iliesiu had the duck chicks given the cut drone frames to peck. After this observation, he repeated the experiment with the result that the chick who got the drone larvae grew faster than the control group. From this he concluded that probably the Drohnenlaven must be the reason for the growth of young ducks and discovered the great potential that lies in the drone larvae.

Drone larvae extract consists, as royal jelly, to 65-75% water. The rest of the dry substance contains proteins, 19 different amino acids, carbohydrates, lipids (fats), and also beta carotene and choline, vitamins A, E, B1, B2, B6, and minerals (calcium, phosphorus, sodium, potassium and magnesium) and trace elements .
Besides the fact that Apilarnil because of its nutrients, vitamins and hormones is a kind of power food for humans and animals, it is also precisely because of its easy digestibility for sick and weak persons as sources of energy.

Using Apilarnil

 • all kinds of exhaustion.
 • with increased physical and mental requirements.
 • Metabolic diseases such as diabetes, gout, obesity.
 • by the aging process caused mental and emotional depression.
 • Immune system weaknesses (infections, flu-like effects).
 • Impairments of the neuro-vegetative system.
 • Menopausal symptoms.

 • Apilarnil likely - despite its various agents - be it in our part of the least known bee product. That will surely change soon, because convinced its effect and speaks for itself.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΙΩΝ...

Not just for candle making

To build their honeycomb, bees produce a wax that is most of us encounter in the form of fragrant golden candles before. Many are also know as an additive in various cleaning agents for leather and wood. With Beeswax Stain wrought iron have previously even protected against rust. Beeswax is also a component of cosmetic products for skin, hair and lip care. That even in medicine plays a role, know only a very few.

What is beeswax?

Beeswax is a viscous grease-like, with proteins, vitamins and minerals, enriched substance. These generally come even tiny doses of propolis, which are used by the bees in their honeycomb cells for disinfection, so the beeswax propolisähnliche, albeit considerably weaker effect develops.

Did you know?

 • Beeswax has been used for at least 5,000 years by people in many different ways?
 • Uncapping wax is helpful for allergies?
 • Beeswax can be used in combination with herbal extracts to a savory kind of gum? It is in the treatment of inflammation of the mouth - used and throat.
 • Beeswax is used for winding and conditions, thus helping to relieve symptoms of rheumatism and arthritis?
 • Beeswax keeps Earth radiation and therefore was already laid by the ancient Egyptians under the mattress?
 • Beeswax is found in many natural cosmetics and skin care products?
 • Beeswax burns soot-free?
 • Beeswax can be used for the removal of body hair?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΡΗ?

What is bee pollen?

Pollen (including pollen) shall consist of the male germ cells of the plants, which are equipped with one of the natural abundance of biological agents. The individual pollen grain is so tiny that you need an electron microscope for viewing. Each plant has its own specific flower pollen shape, color and size and can be identified so clearly. When you visit this fine flower pollen gets caught in the hair coat of the bee, being slashed by her with the help of the legs, formed into small pollen grains and attached to the back legs. Pollen in the colony's protein food for rearing of offspring (brood).

As pollen is produced?

The zealous collecting bees has not only honey, but also the collection of pollen.Pollen is a highly perishable product. The goods must be collected on the same day will be preserved, usually by drying or freezing. Also stirred into honey pollen can be preserved. This pollen is often offered honey from beekeepers in the market.

Ingredients and effects

Carbohydrates, proteins, fats, minerals, enzymes, co-enzymes, hormones, essential oils, and many other components which are not yet explored.

What effect has bee pollen?

In recent scientific publications of Russian scientists are reported poor beekeeper whose main diet consisted of honeycomb pieces of pollen and honey. Many of them reached an age of over 100 years.
Pollen diet has proven particularly useful in hepatic dysfunction. Moreover disappears when continued treatment fatigue, concentration is increased and joy is adjusted.
Our civilization food rich in fat and carbohydrates and low in vitamins, minerals, enzymes, with the result that we are indeed full, but are actually malnourished. This results in many health problems. Bee pollen is rich in these substances that are lacking in ordinary food. Therefore, we can use them as a valuable, natural supplements and the prevention and treatment of many diseases.

Pollen supply to consumers

Fresh or frozen pollen can usually only get directly from a few beekeepers. Only rarely does someone with us to collect the pollen time. Even here in Germany is the nectar flow is not very productive.
Most pollen is offered to us in the dried form. It is available from many beekeepers, health food stores and natural food stores. This pollen comes mostly from southern European countries, mainly from Spain, but also from Eastern Bloc countries such as Romania.


Consumption of bee pollen

The consumption of bee pollen is suitable for all ages, including children. Fresh pollen has a moist crumbly texture and is a good ingredient for cereal or mixed with honey on bread.
Dried flower pollen is ideally first soaked in yogurt, sour milk or warm milk with honey, so that its contents can be completely digested by the body. If you are not yet accustomed to pollen, it is advisable to start with small amounts (eg, 2-3 times a day dissolve 1 teaspoon of pollen honey on the tongue).

Purpose

 • Relief of liver metabolism
 • Help with appetite
 • Increase in intestinal blood flow and remedy for intestinal inflammations
 • Encouragement of red blood cells
 • Calms the nervous system and helps with stress
 • In children and adolescents has a beneficial effect on learning ability
 • Strengthens the body's defenses
 • Helps with general weakness and fatigue
 • Strengthens the eyes during strenuous activity and screen vision especially at dusk and at night (night blindness)
 • For desensitization can be used in pollen allergy.
 • stimulates the male sexual organ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ

Royal Jelly - The substance of the Queens makes

This jelly, to the workers and drones obtained only in the first days of its larval stage, receiving the Queen's life. It makes it what it is, because there is no genetic difference to a worker.
This royal jelly, as royal jelly is also called, has the color and consistency of yogurt and sour tastes also. Only very young bees are able to produce a high quality royal jelly. Later, they lose this ability.
In royal jelly all contain substances that our body needs in order to build new healthy cells.

The ingredients

Royal jelly contains carbohydrates, all essential amino acids, peptides, essential fatty acids, enzymes, vitamins, hormones and trace elements in an optimal composition.
Royal jelly is the most valuable natural supplements and help whenever our body is weakened by illness or stress.

Royal Jelly ...

 • promotes the formation of new healthy cells (also in the bone marrow).
 • helps the immune system.
 • stimulates the metabolism.
 • has an antibacterial, antiviral and antifungal activity.
 • has a positive effect on the female hormonal system.
 • stimulates the endocrine glands.
 • can be effectively used in cancer therapy.

ΜΕΛΙ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Honey - More than a sugar substitute

The enriched with enzymes from the head glands of the honey bee nectar of the flowers is, in a maturation in the heat of the hive, the honey that we can enjoy in many flavor and color variations.
The flowers loyalty of bees made possible if a sufficient costume offer a kind of flower is available, the collection of flower honey
In order to bear the name of a flowering plant may be composed predominantly of honey nectar or honeydew this plant. Are 100% pure honeys it in this natural product barely.
Our natural and cultural resources in Germany allow the following types of large quantities: dandelion, fruit blossoms, rape, acacia, chestnut, lime, clover, sunflower, and heath.
Is simply called a honey honey, it contains a mixture of many flowering plants and is often distinguished by the beekeeper in spring and summer dress. Honey, which is offered in supermarkets is usually a mixture of many different honeys which are stirred together in order to get as large and uniform batches.
Our range is extended by the honeydew. This sap is drawn from lice from the needles and leaves of the trees, in our case these are mainly pine and spruce. The bees collect these by lice excreted, very mineral rich juice and process it to forest or pine honey.

Collection and storage of honey

To get good honey with as high enzyme activity, the honey must be protected from environmental factors such as light, heat, air (oxygen) and moisture. Cleanliness in the production of honey is paramount.
Dark glasses with hermetically closing lid are for storage particularly suitable. They are hygienic, recyclable and protect the honey before these environmental factors, which can reduce its value. Honey takes easily to foreign odors from its surroundings and draws water at high humidity. Light and heat to destroy the sensitive enzymes.Honey should be stored in a cool, dark, and sealed airtight. It is durable for years without losing valuable ingredients.
Each natural honey crystallizes over time. How quickly this happens depends partly on the sugar composition of honey depends on the other, whether the honey was stirred after spinning. Honeys that have a high glucose content, eg rape, dandelions and clover crystallize faster than those with a higher proportion of fructose such as acacia honey
The honey you should even be too hard, you can liquefy it in a water bath at temperatures between 35 and 40 ° C maximum. The heating time should be kept as short as possible, otherwise valuable materials are destroyed by the heat. Note, however, that honey should never be heated in the microwave!

Honeys

Many properties of honey are the same for the different varieties. Sun Honey is a general tonic, it is anti-inflammatory and balancing. He is a catalyst in the digestive system. Honeys bring additional depending on species of flower with specific drugs of plant costume.

Honey

A mixture of many different flowers is well suited to treat hay fever, if the honey contains flowers places on the person is allergic. Then are small amounts of this honey for desensitization.

Acacia honey

Because of its high fructose content of honey remains liquid long. It is suitable for most diabetics. However, bread units must be subtracted. Should occur at someone after eating honey heartburn, he should try acacia honey.

Chestnut honey

This variety comes with the features of the chestnut tree, which has a positive influence on our kidneys and bladder. It is very spicy, in some years also severely and slightly bitter.

Horse chestnut honey

According to the plant compounds supports this honey the cardiovascular system, especially the veins.

Heather honey

The honey is a reddish to light brown color and crystallizes very quickly. Since it is particularly rich in iron, it is suitable for anemia (anemia). It has a diuretic effect and is therefore useful in diseases of the kidney-bladder area.

Clover Honey

This light, almost white honey is very mild and delicate creamy. He has a soothing and antispasmodic effect and helps with gastrointestinal complaints.

Linden honey

As well as the lime-honey this plant for colds and fever infections is recommended.It has anti-inflammatory and soothing.

Dandelion honey

He has a golden yellow color, purifies blood and helps in liver and gall bladder and kidney ailments.

Rape honey

Also, this honey is almost white and very fine crystallized within a few days. He has a mild flavor, calm acts, balancing, and is very popular with children.

Sunflower honey

The deep yellow sunflower and sweet wort is preserved in it.

Forest Honey

This dark honey is a mixture of different types of nectar and honeydew. It is rich in minerals and tastes very spicy.

Pine honey

Also, this honey is very rich in minerals. In color it is usually darker than the wild honey. He remains a long liquid.
The latter two types of honey are often used for colds, but also whenever a higher mineral requirements will be met.

Honey - an excellent source of energy

Nature Bela transmitter honey contains approximately 80% more sugars, such as glucose, fructose, sucrose, etc. in different combinations. These carbohydrates in combination with the numerous side components can be metabolized by intestinal and liver in an ideal manner without burdening these organs. Honey brings its own digestive enzymes with already.
The glycemic index (GI) which says how fast and high the blood sugar rises after eating carbohydrates is significantly lower than in the case of honey refined white sugar. Glucose provides energy very quickly. Fructose and complex sugars take longer lasting energy.
Honey virtue of its composition effortless continuous power, as shown by experiments with athletes as muscles and nerves are rapid and sustained evenly supplied with energy.

ΠΡΟΠΟΛΗ-ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Propolis - The natural antibiotic bees

Propolis (bee glue or propolis also called) is a rubbery, sticky, resinous, thermoplastic material. Certain worker bees collect resin from buds, leaves and tree bark. Commodity supply mainly poplar, willow, chestnut, fir, spruce and larch. In the hive, the resin is mixed with wax and pollen, and with a special salivary secretions to make it pliable. The honey bees use propolis as a building material for mending - and insulation, and disinfect the entire hive. The bees thus protect their homes against drafts, moisture and microbes. Propolis is even a limited protection against radioactive radiation for the bees.
At the entrance of the hive is a defensive barrier of propolis, which serves as the returning bees simultaneously disinfecting doormat. This function has also given its name to the propolis. The word propolis comes from the Greek and is composed of the word "Pro", German "before" and the word "polis" German "city".The name actually means "(defense) against a city."
Propolis is one of the most effective, natural antibiotics. It has antibacterial, antiviral and antifungal activity. It provides the hive protection against infection. In the summer, live 40,000 to 60,000 bees in a very cramped space. This requires absolute cleanliness. Thus, the cells can be disinfected before each oviposition with a microscopically thin layer of propolis. Todgestochene invaders that are too large to be carried out of the floor, such as mice or snakes are covered with propolis and mummified, so that their corruption poisons not endanger the health of the colony.

Well-known and yet rediscovered

History

The knowledge that man has enough of propolis, not quite as far back as the honey. But we know that already several thousand years before our time, the priests of ancient Egypt knew this stuff and used it in large quantities in the chemical and the art of mummification of their dead.
Even with the Incas, the antibiotic effect of propolis was known.
Propolis was primarily known as germ-inflammatory remedy and has been from the ancient Greeks to Napoleon, to the Russians in the 2nd World War with war wounds as a wound healing agent used.
With us, the healing properties of propolis was largely forgotten. Some beekeepers and some naturopaths knowledge has been preserved luckily. Propolis has for some time back home in many pharmacies a fixed location.
Today propolis undergoes a renaissance. In the era of antibiotics, the second after its triumphant Competed World War, it was believed to have better than propolis.The antibiotic weapons are no longer. We are increasingly confronted with resistant germs. Propolis has lost nothing of its effectiveness, it finally put many millions of years of evolutionary experience. Propolis is a substance that contains a lot of different components that are variable in their concentration (why can not standardize propolis). This explains the fact, however, that there is no resistance to propolis. Propolis has also against viral and fungal infections. This makes propolis interest to research and a whole army of scientists is now trying to discover the secret of its effectiveness.

The extraction of propolis

If beekeepers propolis from the hives break out and scratch, they have to be very careful. In a completely freed from propolis hive the bees were exposed to environmental influences defenseless and could not survive. Thus one has gone over very close-knit grid to use as Propolisfallen. Namely bees fill all the holes that do not exceed a certain size (3.7 mm) with propolis. Larger holes they seal it with wax. Nevertheless, the yield is low, and people per year can benefit from our bees about 100 - 150 g Rohpropolis be won.
Most propolis comes from South America and from Asia to us on the market. There allow other bee species and the climatic conditions the collection of far greater quantities propolis.
In Germany, the free sale of propolis because of the pharmaceutical law is controversial. There is no general scheme it currently is not. Prohibited in some states, the authorities beekeepers principle. Sale and distribution on the grounds that propolis is a medicine and pharmacy only as such In no case should be referred to a specific therapeutic effect. Meanwhile there are many Propolispräparate, which you can order in pharmacies or on the Internet.
The resinous shares the Propolis make quite sticky. Stains on clothing and on the skin can be cleaned with nail polish remover or cleaning agents that are suitable for the removal of synthetic resin paints.

Application of propolis

Dosage:  Adults 1 drop per kg body weight, take divided into 3-4 doses per day. If taken on bread or honey is best suited.
Please always start with 2-3 drops, since there can be allergic to propolis.
In the pharmacy or in well-stocked health food stores you can find propolis lozenges, toothpaste, mouthwash, skin creams and capsules for health care.
Propolis can be aerosolized in special devices and is used in this application form for chronic respiratory diseases (asthma, bronchitis, allergies). Some wellness hotels offer inhalations with beehive air directly from the hive.

What characteristics does the propolis?

For the healing properties of propolis, various acids (the best known is acetylsalicylic acid - aspirin) made and the high concentration of flavonoids responsible. This alone may not be the secret of the versatile effect. Rather, it is probably not far from the large number of studied over 270 substances (minerals, vitamins, trace elements) present in propolis in an inimitable combination.

These agents ...

 • support the phagocytes (scavenger cells in the human immune system)
 • inhibit the pain-producing prostaglandins
 • Free radicals fight
 • accelerate wound healing
 • bind toxic heavy metals
 • counteract excessive histamine release (inflammation)
 • strengthen blood vessels and cell membranes
 • protects the skin and mucous membranes
 • have antidepressant effects
 • reduce the side effects of chemo-and radiotherapy
 • counteract the gums regression and strengthens the teeth
Please note that taking propolis not visit the doctor with health complaints replaced. Propolis can be used to support, among other drugs.

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΣΙΜΠΑΕΙ...

When a bee stings

Bee venom is dreaded by most people because it is very painful and even dangerous to people with allergies.
When the bee stings, the sting remains with the sting back into the skin. It pulls the bee to a fatal injury.
Even in ancient Egypt, the healing effect of bee venom in rheumatic diseases was known. These diseases are still the most important field of bee venom. Many therapists use but no longer the natural bee sting to treat their patients, but to use bee venom, which was prepared as a solution for injection, similar neural therapeutics.
In Asian countries where a lot of working with acupuncture, we know the treatment of Apipunktur. Here, the sting apparatus of the bee is used as acupuncture needle.

The effect of bee venom

Besides several other proteins is the main ingredient of bee venom mellitin.

Bee venom acts ...

 • the circulation.
 • bactericidal, fungicidal and virucidal.
 • promote the body's own cortisol formation and other hormones such as ACTH and epinephrine.
 • Blood thinning / anticoagulant.
 • cytostatic (against tumors).
 • Reduce cholesterol.
 • analgesic in neuralgia.
 • positive effect on the nervous system.
Before each bee sting treatment should be carefully examined whether an allergy exists. In case of hypersensitivity desensitization is necessary.